Scoring system of Times Tables GameScore systeem van Reken Tafels Spel

Among the latest improvement of the Times Tables Game is the scoring system. For correct answer up to 10 points may be awarded. The exact amounts of points depends on the difficulty of the multiplication, wether the table is shuffled or not, and the time needed to answer correctly.

Per correct answer the points are awarded.

Difficulty of the multiplication: Times points

 • 1 point for 1x, 2x, and 10x
 • 2 points for 3x, 4x, 5x, and 6x
 • 3 points for 7x, 8x,and 9x

Difficulty of the multiplication: Table points

 • The times table x3 and x5 get you 1 extra point.
 • The times table x4 and x6 get you 2 extra points.
 • The times tables x7, x8 and x9 get you 3 extra points.

Sequential order or shuffled

 • Sequential order; no extra points.
 • Random order; 1 extra point.

Response time to answer correctly

 • Super fast answers in less then 1.5 seconds are awarded 3 extra points.
 • Fast answers in less then 3 seconds are awarded 2 extra points.
 • Quick answers within 5 seconds are a awarde 1 extra points.

 Onder de laatste verbeteringen van het Reken Tafel Spel is het score systeem. Voor correcte antwoorden kan tot 10 punten verdient worden. Het exacte aantal punten hangt af van de moeilijkheid van de keersom, of de sommen in willekeurige volgorde zijn of niet, en van de tijd die nodig was om correct te antwoorden.

per correct antwoord wordt op de volgende manier de punten berekend.

Moeilijkheid van vermenigvuldiging: keersom punten:

 • 1 punt voor 1x, 2x, en 10x
 • 2 punten voor 3x, 4x, 5x, en 6x
 • 3 punten voor 7x, 8x,en 9x

Moeilijkheid van vermenigvuldiging: tafel punten

 • De rekentafel van x3 en x5 levert 1 extra punt op.
 • De rekentafel van x4 and x5 levert 2 extra punten op.
 • De rekentafel van x7, x8 and x9 levert 3 extra punten op.

Op volgorde of willekeurig

 • Op volgorde; geen extra punten.
 • In willekeurige (schudden) volgorde; 1 extra punt.

Reactie tijd in de correct beantwoording

 • Razendsnelle antwoorden in minder dan 1,5 seconden leveren 3 extra punten op.
 • Snelle antwoorden in minder dan 3 seconden leveren 2 extra punten op.
 • Rappe antwoorden binnen 5 seconden leveren 1 extra punt op.

 

© Copyright - WissApp