Rekentafels oefenen

Leerlingen van de basisschool leren in groep 4 en groep 5 de tafels tot en met 10 uit het hoofd. Meestal wordt het leren van de rekentafels verdeeld over groep 4 en 5, en worden de tafels geleidelijk opgebouwd. Groep 4: Tafel van 1, tafel van 2, tafel van 3, tafel van 4, tafel van 5 en de tafel van 10. Waarbij begonnen wordt met de tafel van 1, dan 10, dan 2, 5, 4 en dan 3. Tussendoor worden combinaties gedaan zoals de tafel van 1 en 10 door elkaar. Aan het eind van groep de tafels 1, 2, 3, 4, 5 en 10 door elkaar. Vaak is dat dan ook het startpunt voor groep 5. Groep 5: Tafel van 6, tafel van 7, tafel van 8, tafel van 9 en alle tafels door elkaar. Voor veel kinderen is het lastig om de tafels te leren en daarna ook te blijven onthouden. Maar wie eenmaal de tafels echt goed uit het hooft kent heeft daar veel voordeel van. In groep 5, groep 6 en de bovenbouw worden grotere vermenigvuldigingen gemaakt en dan is het echt een uitkomst wanneer rekentafels als tussenstappen in de uitkomst vanzelf (geautomatiseerd) gebruikt worden. Wanneer kinderen de tafels leren is het zinvol om bij te houden welke sommen al beheerst en welke nog niet beheerst worden. In het rekentafelspel zijn verschillende overzichten waarin daar informatie over gegeven wordt. Zo geven bijvoorbeeld de medailles aan dat een tafel al zonder fouten gespeeld is. Bij de zilveren medaille zelfs in willekeurige volgorde en bij de gouden medaille ook nog binnen een tijd zodat echt sprake is van automatisme. Gedetailleerder inzicht in de keersommen per tafel, het aantal keer goed/fout en de gemiddelde beantwoordingtijd geven ook informatie. Maar bovenal is het rekentafelspel bedoeld om op een leuke en ontspannen wijze de tafels eigen te maken; een hulpmiddel in het uit het hoofd leren van de rekentafels. Toch kan het dan nog lastig zijn om een (nog) nieuwe tafel te leren en uit het hoofd te leren. Daarvoor zijn er trucjes die het oefenen van de tafels kunnen vereenvoudigen. De belangrijkste zijn:

  • omkeringen: 5 x 8 = 40 8 x 5 = 40
  • verdubbelen: 2 x 4 = 8 4 x 4 = 16
  • halveren: 10 x 8 = 80 5 x 8 = 40
  • 1 keer meer: 5 x 8 = 40 6 x 8 = 40 + 8 = 48
  • 1 keer minder: 5 x 8 = 40 4 x 8 = 40 – 8 = 32
  • een nul erbij of een nul eraf: 1 x 5 = 5 – 10 x 5 = 50 en 10 x 4 = 40 1 x 4 = 4

In de werkboeken rekenen die door de kinderen op scholen gebruikt worden zijn veel oefeningen die deze trucjes in zich hebben. Op de meeste scholen worden de kinderen getoetst in de rekentafels. Bijvoorbeeld mondeling of schriftelijk. Beide kan thuis ook geoefend worden. Bijvoorbeeld onder het koken of na het eten door willekeurig door elkaar het antwoord op tafelsommen te vragen. Dat gaat natuurlijk lang niet altijd even goed. Schriftelijk oefenen kan ook door een afdrukje te maken met bijvoorbeeld 40 tafelsommen om die dan binnen 2 minuten te beantwoorden. Een potlood, een (keuken)wekkertje en wat rust is dan alleen nog nodig. Een pittige opgaaf hoor. Eenvoudig een uitdraai maken van zo’n oefenblad kan hier En natuurlijk de rekentafels oefenen op de computer, de telefoon of iPad is ook heel leuk. Er zijn veel programma’s en apps. Maar de leukste is natuurlijk het RekenTafelSpel.

Veel plezier en succes met oefenen!!! Alexander